Tjänster

Vi utför vägunderhåll, markarbeten, transporter, hyvling, grusning, saltning, grustransporter, harpning av matjord och snöröjning. Genom åren har vi byggt upp ett stort kontaktnät och fått flera fasta kunder. Planering för asfalt är vårt huvudområde och vi hjälper till med hela processen och färdigställer marken för en asfaltsyta.

 

Markarbeten

Vi utför schaktning och planering. Vägbyggnad och vägförstärkning, grusa väg, och vi utför tjänster åt både företag, privatpersoner och vägsamfälligheter. Planering för asfaltsläggning är ett huvudområde där vi står för hela processen och färdigställer marken för asfaltsläggning.

 

Vägunderhåll

Vi har lång erfarenhet inom vägunderhållning och utför arbeten för såväl stora som små ytor. Vårt arbete anpassas alltid efter behov.

 

Hyvling

Vi utför förarbete och väghyvling inför asfaltering.

 

Snöröjning

Vi på Wallins Entreprenad har stor erfarenhet av snöröjning och använder oss av säkra metoder för arbetsuppgifterna. Vi utför snöröjning på vägar och industriplaner, även sandning.

 

Grus & Matjordsförsäljning

Vi erbjuder försäljning av matjord, och grus som går bra att hämta. Vi kan även erbjuda utkörning. Vi utför harpning av matjord. Vi utför även harpning hos kund.